Ang Saligang Batas ng Malolos

Ang pinakamahalagang nagawa ng Kongreso ng Malolos ay ang pag hahanda ng isang Saligang Batas. Ang Saligang Batas ng Malolos ay nagtadhana ng isang pamahalaang demokratiko. Ang Saligang Batas ng Malolos ang itinuturing na kauna-unahang  demokratikong konstitusyonng na nagawa sa buong Asya. Itinatag ng Konstitusyon ang isang malayang Republika ng Pilipinas.  Pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899 at si Heneral aguinaldo ang nahalal na unang pangulo nito.

Ang itinatag na Republika ng Pilipinas ay binuo ng tatlong sangay: ang tagapagpaganap o ehekutibo, tagapagbatas o lehislatibo, at hudikatura. Magkahiwalay ang kapangyarihan ng mga ito. Pinaghiwalay rin nito ang tungkulin ng simbahan sa tungkulin ng estado. Ang mga karapatan ng tao at ang kapangyarihan at tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan ay nakasulat din dito. May kalayaan ang mga mamamayan sa pagpili ng kanilang relihiyon. Ang kapangyarihan sa paggawa ng batas ay nakaatang sa Asemblea at ang kasapi nito ay inihalal ng mga tao. Ang pangulo ang tumatayong tagapagpaganap kasama ang pitong kalihim. Ang mga kalihim ay hinirang ng Pangulo at ang mga ito ay mananagot sa Kongreso.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s